Hem

L Kjellberg Teknik och Utbildning


Erbjuder tjänster och utbildning till verkstadsindustri och utbildningsanordnare inom ett brett område, främst med inriktning på produktivitet, produktionsteknik och skärande bearbetning. Produktionstekniska tjänster kan till exempel vara metodutveckling, optimering av processer, bättre verktyg, verktygsgenomgångar, utredningar. Projektuppdrag i samband med förbättrat maskinutnyttjande eller maskininvesteringar. Hjälp med införande av resurssnål produktion och arbete med ständiga förbättringar. Metod- och offertarbete vid nya projekt, analyser av befintlig produktion eller fördjupning inom specifika metoder.
Utbildning, inom de flesta verkstadstekniska ämnesområden, särskild kompetens inom skärande bearbetning och produktionsteknik, till exempel grundläggande och fördjupande skärande bearbetning inom hela området eller svarvning, fräsning eller borrning specifikt, skräddarsydda utbildningar för kompetenshöjning inom skärteknik, välja verktyg och skärdata på rätt sätt. Utbildning kan anpassas till olika målgrupper, som operatörer i enskilda maskingrupper, programmerare, bearbetningsmetoder eller till exempel bearbetning i speciella material. Kurserna kan vara från ett fåtal timmar till veckokurser.

Produktionsteknik och Skärande BearbetningUppstart av både produktionstekniska projekt och utbildningsinsatser föregås naturligtvis av en förstudie och diskussion med alla inblandade så att rätt nivå på slutprodukten erhålls, väl anpassad efter önskemål och behov.